Konjičkova ustvarjalnica 21.5.2021

V petek 21.5.2021 so nas obiskali otroci iz DC Postojna. Pomagali so nam očistiti hlev, konje in seveda so jahali. Doživetje so strnili v ustvarjalni delavnici in s kredo narisali svoje doživetje, konja, ki ga bodo nekoč tudi sami imeli.

Čistilna in delovna akcija 2021

Tik pred lock down-om zaradi epidemije, smo uspeli opraviti čistilno in delovno akcijo. Tokrat smo se odzvali vabilu Občine Pivka in se v skladu z ukrepi zbrali 27.3.2021. Očistili smo travnike, pobrali smeti ob lokalnih cestah. Podjetje Publicus nas je podprlo pri akciji in odvozu smeti. Nadaljevali smo še  z delovmo akcijo. Prebelili in uredili smo sedlarno in skoraj dokončali novo ograjo. Nadaljujemo po 11.4.2021.

Aktivnosti operacije so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Obiskali so nas PUMovci

V sklopu Tednov vseživljenskega učenja smo predstavili poklice v konjeništvu in povabili PUMovce iz Postojne. Lep dan, tudi sončen, smo zaključili s preizkusom jahanja.

Delavnica Spoznaj konja na DC za otroke in mladino v Postojni

Konjeniški klub Postojna je v petek, 26.3.2021 gostoval v Delovnem centru za otroke in mladino v Postojni.  Organizirali smo izobraževalno delavnico z naslovom Spoznaj konja Udeleženci  so spoznali konja, njegove značilnosti, delo z njim in njegovo življenje. Načrtuje se tudi obisk prostorov kluba po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije ter praktični preizkus naučenega in seveda tudi jahanje, kot resnični prvi stik s konjem. Udeleženci so bili navdušeni in sedaj so seveda neučakani.

Aktivnosti operacije so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

NA KONJU V NOVO ŠOLSKO LETO 2020-DAN ODPRTIH VRAT KONJENIŠKEGA KLUBA POSTOJNA

Konjeniški klub Postojna se je pridružil pobudi Konjeniške zveze Slovenije pri vse slovenski akciji »Na konju v novo šolsko leto 2020«. Cilj tega projekta je, da bi na isti dan čim več klubov v Sloveniji odprlo svoja vrata širši javnosti, vsak klub pa bi na svoji lokaciji pripravil program, ki ga lahko izvede glede na svoje specifike s ciljem popularizacije konjeništva in pridobivanja novih članov v svoje klube.

Dan odprtih KK Postojna je potekal 12.9.2020, med 10 in 16 uro v prostorih KK Postojna, Na Gradu 10 (ob cesti Prestranek-Orehek). KK Postojna je nepridobitno društvo, temelji na prostovoljnem delu članov in simpatizerjev ter se osredotoča na delo z otroci in mladimi. Tokrat so se nam pridružili pri podpori dogodku tudi kolegice in kolegi iz Kulturno športnega društva Koče in Športno kulturnega društva Orehek.

Kljub situaciji, se je odzvalo lepo število otrok, poskrbeli smo za vse ukrepe za preprečitev širjenja virusa, na roko nam pa je šel tudi lep in vroč dan. Otroci so spoznali naše konje, potekala je delavnica o čiščenju hleva, prehrani konj in njihovem naravnem življenju. Otroci so spoznali opremo in pripomočke v konjeniškem športu, za njih je bil organiziran nagradni kviz, najboljši so prejeli majčko Konjeniškega kluba Postojna, vsi udeleženci pa manjši spominek. Vrhunec dneva je bil prikaz western jahanja, Matej Rudolf in posestva Rudolf se je odzval našemu vabilu in predstavil svoje veščine, kasneje pa še prikazal met lasa, v tej aktivnosti so se preizkusili tudi otroci in šlo jim je zelo dobro. Sledil je prikaz angleškega jahanja, Rebecca Kos je jahala na kobili Afroditi, Teuta Spači pa je ves čas otrokom razlagala elemente in dejstva, vključno z razlikami v obeh stilih. Andraž Česnik je prikazal lonžiranje s svojo kobilo Piko in sledil je vrhunec dneva, jahanje otrok na naših, res pridnih in mirnih konjičkih.