Obisk "Ribic"

Šola športa za vse življenje "Ribice" je dne 31.05.2021 v sklopu svojega
program obiskala Konjeniški klub Postojna v Prestranku.

Raziskave so pokazale, da se otroci zelo pozno opredelijo za točno
določen šport. Po nekaterih podatkih, to storijo med 12. in 14. letom
starosti. Starši so pogosto v dilemi, kam vpisati otroka. S »Šolo športa
za vse življenje« želimo razrešiti to dilemo.

V klubu se zavedamo, da je gibanje otrokova primarna potreba in vpliva
na njegov celostni razvoj. Gibalne dejavnosti pomagajo otroku pri
oblikovanju lastne identitete in samospoštovanja. Z reševanjem zadanih
gibalnih nalog bodo razvijali svojo domišljijo, ustvarjalnost in
iznajdljivost. Otrokom ponujamo pester nabor gibalnih dejavnosti. Otroka
želimo popeljati čez paleto različnih športov, ga voditi in usmerjati
ter mu ponuditi možnost izbire.

Pridružila se nam je tudi maja iz Zavoda Olsen.

Otroci so uživali v čudovitem dnevu.