Postoj na živi ulici

Tudi letos smo se udeležili tržnice nevladnih organizacij in predstavili dejavnost društva.