Osvežena podoba klubskih prostorov

S sredstvi sponzorja NLB d.d., smo uspeli tudi zamenjati dotrajana okna in vrata, čaka pa nas seveda še veliko dela v letu 2020. Naprej ograja, ipd.