NA KONJU V NOVO ŠOLSKO LETO 2020-DAN ODPRTIH VRAT KONJENIŠKEGA KLUBA POSTOJNA

Konjeniški klub Postojna se je pridružil pobudi Konjeniške zveze Slovenije pri vse slovenski akciji »Na konju v novo šolsko leto 2020«. Cilj tega projekta je, da bi na isti dan čim več klubov v Sloveniji odprlo svoja vrata širši javnosti, vsak klub pa bi na svoji lokaciji pripravil program, ki ga lahko izvede glede na svoje specifike s ciljem popularizacije konjeništva in pridobivanja novih članov v svoje klube.

Dan odprtih KK Postojna je potekal 12.9.2020, med 10 in 16 uro v prostorih KK Postojna, Na Gradu 10 (ob cesti Prestranek-Orehek). KK Postojna je nepridobitno društvo, temelji na prostovoljnem delu članov in simpatizerjev ter se osredotoča na delo z otroci in mladimi. Tokrat so se nam pridružili pri podpori dogodku tudi kolegice in kolegi iz Kulturno športnega društva Koče in Športno kulturnega društva Orehek.

Kljub situaciji, se je odzvalo lepo število otrok, poskrbeli smo za vse ukrepe za preprečitev širjenja virusa, na roko nam pa je šel tudi lep in vroč dan. Otroci so spoznali naše konje, potekala je delavnica o čiščenju hleva, prehrani konj in njihovem naravnem življenju. Otroci so spoznali opremo in pripomočke v konjeniškem športu, za njih je bil organiziran nagradni kviz, najboljši so prejeli majčko Konjeniškega kluba Postojna, vsi udeleženci pa manjši spominek. Vrhunec dneva je bil prikaz western jahanja, Matej Rudolf in posestva Rudolf se je odzval našemu vabilu in predstavil svoje veščine, kasneje pa še prikazal met lasa, v tej aktivnosti so se preizkusili tudi otroci in šlo jim je zelo dobro. Sledil je prikaz angleškega jahanja, Rebecca Kos je jahala na kobili Afroditi, Teuta Spači pa je ves čas otrokom razlagala elemente in dejstva, vključno z razlikami v obeh stilih. Andraž Česnik je prikazal lonžiranje s svojo kobilo Piko in sledil je vrhunec dneva, jahanje otrok na naših, res pridnih in mirnih konjičkih.