Izobraževanje s področja požarne varnosti, pravilnega reagiranja pri požaru, reševanje ljudi in živali-dogodek Konjeniškega kluba Postojna v sodelovanju s PGD Slavina

Konjeniški klub Postojna je v sodelovanju s PGD Slavina v petek 3.7.2020, organiziral krajše izobraževanje za člane društva s področja požarne varnosti, reševanja ljudi in živali ter praktičen prikaz evakuacijske vaje in gašenja za širšo javnost.

 

Poveljnik PGD Slavina je prestavil glavne elemente pravilnega reagiranja v primeru pojava požara. Scenarij vaje je vključeval goreči hlev z dimom, pravilen umik navzočih na zbirno mesto, klicanje na številko 112 in navedbo vseh relevantnih podatkov za čim hitrejšo intervencijo. Ob prihodu gasilcev na prizorišče, je bilo potrebno na njihova vprašanja odgovarjati mirno, z namenom, da so opremljeni z informacijami ki jim omogočajo uspešno posredovanje. Iz gorečega hleva so rešili dve poškodovanki, nato živali, pogasili ogenj ter rešili situacijo brez večje škode.

 

Hlev s senom je namreč precej nevaren v primeru požara, zato je potrebno poznati pravila, obvladovati paniko in strah, za preprečitev neljubih dogodkov pa se vesti predvsem odgovorno. Dogodek se je zaključil z druženjem in domačo glasbo, za katero so poskrbeli člani društva. Kljub vsemu, je bilo poskrbljeno tudi za varnost in preprečevanje okužbe s Covid 19, ki nas še vedno omejuje in ogroža.