Krožek z OŠ Pivka

Po teoretičnem pridobivanju znanj, so otroci prišli tudi na "prakso".  Praktičen del krožka smo izvedli s 6 razredi prve triade in se imeli odlično. 

Aktivnosti operacije so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).Aktivnosti operacije so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).