Konjeniški klub Postojna, se je udeležil že 16 Kresovanja na Prestranku, ki ga organizirajo Krajevna skupnost Prestranek, Kulturno – športno društvo Ivana Vadnjala in OŠ Prestranek. Precejšni del programa jenamenjen otrokom ob zaključku šolskega leta, hkrati pa dogodek bogati lokalno življenje, otrokom pa približuje aktivno preživljanje prostega časa. Konjeniški klub Postojna namenja delu z otroki posebno pozornost in se takim vabilom vedno in z veseljem odzove. Prireditev je potekala 21.6.2019 z udeležbo naših članic, ki so omogočile prvi stik s konjem in predstavitev te vrste športa velikemu številu otrok.