Kulturno športno društvo Koče je organiziralo v sodelovanju s Heleno Vekar v soboto, 25. maja 2019 že 9. POHOD PO IZOVI POTI - K JEREDOVCAM Prvi postanek je bil Tišlerjev mlin, potem smo krenili proti Žejam (ogled Šurka - bruhalnik vode ob nalivih in cerkvice Sv. Jurija, kjer smo se na kratko ustavili za ogled). Potem nas je pot vodila do presihajočega jezera Jeredovce in do Bil. Nadaljevali emo po prevoznem kolovozu do Krajnikovega dola in ko smo ga prečkali, smo prišli do Zvirkov (pojav struge Pivke). Kamnita brv nas je vodila do Ambrožičevega oz. Jerinovega mlina. Sledilo je prečenje železnice mimo železniške čuvajnice (»vahnca«) domov v Koče.


http://www.prestranek.si/index.php/12-krajevna-skupnost-prestranek/16-9-pohod-po-izovi-poti-k-jeredovcam

https://www.postojna.si/objava/201918